Työn alla

PTS työs­ken­te­lee täl­lä­kin het­kellä eri­näis­ten pro­jek­tien kim­pussa. Alla näet lis­tan kai­kista työn alla ole­vista kohteista.

TYÖ­MAA TYYPPI
Har­tela Arabianranta muu­raus
SRP Lip­pa­rinne muu­raus
YIT Teräs muu­raus, rappaus
Future Län­si­mäen Koulu muu­raus
Skanska Iso­kris­tiina muu­raus
As. Oy Ala­ki­ven­tie 3 talo­yh­tiö
Peab Kas­ki­saari, piiput talo­yh­tiö