Refe­rens­sit

Ohessa kaikki teke­mämme rap­pauss­työt uusim­masta van­him­paan. Osa pro­jek­teista sisäl­tää sekä rap­pausta että muu­rausta, minkä vuoksi sama työ saat­taa löy­tyä myös mui­den pal­ve­lu­jen referensseistä.

TYÖ­MAA VUOSI PINTA-ALA
YIT Teräs 2013 1600 m2
Peab Alsi­kea­pila 2013 2500 m2
YIT Klyyssi 2013 1200 m2
YIT Hel­sin­gin Wilhelm 2013 350 m2
YIT Hel­sin­gin Hjalmar 2013 300 m2
Raken­nus Petäjä Arabianranta 2013 2000 m2
Raken­nus­pe­täjä Pähkinärinteentie 2012 600 m2
YIT as. OY Hel­sin­gin Ruffi 2012 1200 m2
Rasto Brys­se­lin­katu 7 – 9 2012 500 m2
YIT Ota­ranta 2012 1500 m2
Peab Tita­nia 2011 2000 m2
Peab Diana 2011 2000 m2
Peab Vic­to­ria 2011 2000 m2